ចេញពី​សុីការ​គេ មាន​អារម្មណ៍​ចង់​រួមភេទ ជិះ​ម៉ូតូ​កៀរ​ផ្តួល​ម៉ូតូ​នារី​ម្នាក់ ចាប់​រំលោភ​បាន​សម្រេច រួច​លើក​ខោ​ជិះ​ទៅ​ផ្ទះ​ធ្វើ​មិនដឹង​ព្រឹក​ឡើង​ជាប់​ខ្នោះ​ – CEN