ឆេះ​កុដិ​លោក​មួយ​ខ្នង ​​នៅ​ក្រុង​បាវិត​ សង្ស័យ​ឆ្លង​ចរន្តអគ្គិសនី​ – CEN