បុរស​អា​មេ​រិច​ម្នាក់​ស្លាប់ ពេល​កំពុង​ចុះ​ពី​កំពូលភ្នំ​អេ​វឺរេស​ – CEN