ចិន​សិក្សា​អំពី​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​សម្រាប់​ការវិនិយោគ​លើ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ដែល​កំពុង​រីកដុះដាល នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN