ឪពុក​បង្កើត រំលោភ​កូនស្រី​របស់ខ្លួន​ចំនួន​២​នាក់ រហូត​មាន​ផ្ទៃពោះ​ម្នាក់ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN