មានការ​ផ្សព្វផ្សាយ​លើ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ក្រសួង​សាធារណការ មាន​ទទួល​បម្រើសេវា​សាធារណៈ​ក្រៅផ្លូវការ តែ​ក្រសួង​បដិសេធ​ – CEN