លោក សាយ សំ​អាល់ ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​លើ​ការងារ​គ្រប់គ្រង​សំរាម ​និង​សំណល់​ការដ្ឋាន​នា​ក្រុងព្រះសីហនុ​! – CEN