យុវជន​ក្មេងៗ ខ្ចី​ល្ហក់​ចំនួន ៣ នាក់ ​ត្រូវនគរបាល​ខេត្តបាត់ដំបងចាប់ខ្លួន ករណីឆក់​យ៉ាងសកម្ម – CEN