កម្ពុជា​ក្រោម ៧០​ឆ្នាំ​ ក្រោម​ការត្រួតត្រា​របស់​វៀត​ណា​ម – CEN