អុីរ៉ាក់​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត​ជនជាតិ​បារាំង ៣​នាក់​ ពី​បទ​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុម​រដ្ឋ​អុីស្លាម​ – CEN