ត្រាំ ក្លាយជា​មេដឹកនាំ​ទី​១ ​ដែល​បាន​ជួប​ព្រះ​ចៅ​អធិរាជ្យ​ជប៉ុន​ថ្មី​ – CEN