ចាប់​នារី 2 នាក់​ ដែល​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​មួយចំនួនធំ​នៅក្នុង​ហាង​កាត់ដេរ​សំលៀក​បំពាក់​មួយ​ – CEN