អាសូរណាស់! នាងសម្រេចចិត្តបង្ហាញ​របួស​ជាំ​​ទាំង​ដុំៗ​ស្ទើរ​សព្វ​ប្រាណ ដោយ​​ស្នា​ដៃ​​ប្តី​​កំណាច ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​​ផង​​បាន​​​ឃើញ​​ថា​​វា​​សាហាវ​​ប៉ុនណា! – CEN