រកឃើញ​អន្ទាក់​លាក់​ទុក​ចោល​ចំនួន​១០០​ខ្សែ​អន្ទាក់ ក្នុង​ដែនជម្រក​សត្វ​សៀម​ប៉ាង​ – CEN