មន្ត្រីនគរបាលចូលនិវត្តន៍​ម្នាក់ លោត​សម្លាប់ខ្លួនពីលើ​អគារក្នុងមន្ទីរពេទ្យ​រុស្ស៊ី​ – CEN