ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ​៨៧ ​ខ្នង ​នៅ​ស្រុក​រមាស​ហែក ​រង​ការខូចខាត​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ន្ត្រា​ក់​លាយឡំ​និង​ភ្លៀង​មួយ​មេ​ – CEN