ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​នៅតែមាន​ការភ័យខ្លាច​ដោ​យ​សារ​គ្រាប់បែក​មហាអំណាច​អាមេរិក ម៉ាក MK82 ទំងន់​ជាង ២០០ គី​ទ្បូ​ក្រាម​ – CEN