ទំនង​បែក​ថ្នាំ ប្តី​ទាញ​កាំបិត​ផ្គាក់ កាប់​ប្រពន្ធ​ជាច្រើន​កាំបិត ស្លាប់​ក្នុង​ថ្លុកឈាម​ – CEN