ពិធី​បិទ​វគ្គ​ហ្វឹកហ្វឺន​បណ្តុះបណ្តាល​ក្បាច់គុន​តៃក្វាន់​ដូ និង​ក្បាច់គុន​យុទ្ធ​ក្រ​មខ​ម របស់​កង​អន្តរាគមន៍​ថ្មើរជើង​មូលដ្ឋាន​សមុទ្រ​ – CEN