ជាប់គុក​ជា​ច្រើន​ដង ចេញ​មក​វិញ​មិន​រាងចាលលួច​ទៀត ត្រូវ​អាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់​ចូល​គុក​វិញ​! – CEN