វ៉ៃខ្នោះ​នគរបាល​ស័ក្ត​៤​កន្លះ​ម្នាក់ ក្រោយ​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ – CEN