ស្រា​បៀរ​ថៃ​ហ្គ័​រ​ប្រគល់​រង្វាន់​ជ័យ​មង្គល​លើក​ទី ១ ជូន​គូ​ស្វាមីភរិយា​ថ្មី​ ក្នុង​កម្មវិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ស្រា​បៀរ​ថៃ​ហ្គ័​រ ឆ្នាំ ២០១៩ – CEN