ក្រសួងការពារជាតិ បង្កើតគណៈកម្មាធិការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ជា​លើកដំបូង​ – CEN