មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​បក្ស​កុំម្មុយនីស្ត​វៀតណាម សាទរ​ការរីកចម្រើនរបស់​កម្ពុជា​ – CEN