ករណី​អ្នកយកព័ត៌មាន ឈ្លោះ​ជាមួយ​មន្ត្រី​គយ​, រដ្ឋ​មន្ត្រី​ព័ត៌មាន​ថា តាម​ច្បាប់​អាជ្ញាធរ​អាច​ប្តឹង​បាន​ពី​ការប្រមាថ​មន្ត្រី ដែល​កំពុង​បំពេញ​ការងារ​ក្នុង​ដែន​សមត្ថកិច្ច​របស់​ខ្លួន​ – CEN