តម្រូវការ​ទឹកស្អាត​នៅ​វិទ្យាល័យ​ប៊ុនរ៉ានី​ហ៊ុនសែន​កោះ​ដាច់ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង ក្រុមហ៊ុន​ភេសជ្ជៈ​កម្ពុជា កូកា​-​កូ​ឡា បន្ត​ដំឡើង​ប៉ម​ចម្រោះ​ទឹកស្អាត​ថ្មី ជូន​ប្រើប្រាស់​ – CEN