មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​អាវុធហត្ថ​ប្រាប់​កងកម្លាំង​អាវុធហត្ថ​ទាំងអស់ ត្រូវការពារ​សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស​ការពារ​ឲ្យ​បាន​ដាច់ខាត​ការធ្វើ​បដិវត្តន៍​ពណ៌​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN