បុរស​ពីរ​នាក់ ​ជិះ​ម៉ូតូ​បុក​រង្វង់​មូល​តូច​ព្រែ​កតា​មាក់ ស្លាប់​ – CEN