បន្ទាប់ពី​សមត្ថកិច្ច​ចាប់​បាន​ជនសង្ស័យ សមត្ថកិច្ច​បាន​ដកហូត និង​ប្រគល់​សម្ភារៈ ជូន​ជនរងគ្រោះ​វិញ​ – CEN