តារា​សម្ដែង កញ្ញា ហេង ស្រី​ពេជ្រ មិនទាន់​នឹក​រឿង គូ​អនាគត ប៉ុន្តែ​បើ​មានត្រូវបើក​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ឲ្យ​នាង​ប្រឡូក​ក្នុង​សិល្បៈ​ – CEN