បើក​ត្រាក់ទ័រ​ភ្ជួរ​ដី ប៉ះ​ចំ​មីនតោន ផ្ទុះ​បណ្ដាល​ឲ្យ​បុរស​ម្នាក់ រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN