គណនេយ្យ ប៉ះ អាយធី ក្លាយជាគូដណ្តឹង ពេលដឹងប្រវត្តិ​ស្នេហ៍ ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿ! – CEN