ក្រសួងសុខាភិបាល រៀបចំ​ឯកសារ​ប្តឹងទៅ​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ដ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ព្យាបាល​ជំងឺ និង​ដើរ​ចាក់​ថ្នាំ​ខុសច្បាប់ និង​ឈានដល់​បាត់បង់​ជីវិត​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN