ប្រជាពលរដ្ឋ​ឆ្លងដែន​ទៅ​ថៃ ជាន់ គ្រាប់មីន ផ្ទុះ​ដាច់​ជើង​មួយ​ចំហៀង​ម្នាក់ នៅ​ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ត​ – CEN