កងរាជអាវុធហត្ថ​ចល័ត​រថពាសដែក​ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​ – CEN