បុរស​ម្នាក់​ផឹក​ស៊ីក្នុង​ហាង​ខារ៉ាអូខេ B-Gold កើត​ជម្លោះ​យក​កាំភ្លើង​ខ្លី​បាញ់​ផ្អើល​ហាង​ – CEN