អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ ប្រកាស​ឲ្យ​ម្ចាស់​យានយន្ត ទៅ​បង់ពន្ធ​ – CEN