បុក​បន្តកន្ទុយ​គ្នា​ ៤​ គ្រឿង ​មាន​អ្នករងរបួស​ ១៧ ​នាក់​ ក្នុងនោះ​ ៥​ នាក់​ រងរបួស​ធ្ងន់​ ដោយសារ​រថយន្តស្ទួច​ថយក្រោយ​កាត់​ទទឹង​ផ្លូវ​ – CEN