ប្រារព្ធ​ជា​ខួប​គម្រប់ ​៧០ ​ឆ្នាំ នៃ​ការបាត់បង់​ទឹកដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ – CEN