រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ទីម័​រឡេ​ស្តេ​ ស្នើសុំសម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា​គាំទ្រ​ប្រទេស​ខ្លួន​ជា​សមាជិក​អន្តរ​សភា​អាស៊ាន​ – CEN