ព្រះមហាក្សត្រ ចាត់​ព្រះរាជតំណាង យក​ព្រះ​រាជូបត្ថម្ភ​ដ៏​ឧត្តុង្គឧត្តម ជូន​ដល់​សហគមន៍​ខ្មែរក​ម្ពជា​ក្រោម​ – CEN