អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ បង្គាប់​ឲ្យ​អ្នកជាប់ពន្ធ រូត​រះ​បង់ព​ន្ធ​ឲ្យបាន​ទៀងទាត់ និង​បង្ហាញ​ភាពស្មោះត្រង់ និង​មិន​ចង់​ឃើញ​មាន​គណនេយ្យ ២ ​ឬ​ ៣ – CEN