បញ្ជូន​យុវជន​ក្មេងៗ​ ៣​ នាក់​ទៅ​តុលាការ ព្រោះ​ប្រើប្រាស់​ញៀន​ – CEN