បង្ក្រាប​ស្ដ្រី​ស្អាត​ម្នាក់ ជួញដូរ​ថ្ញៀ​ន​នាំ​ជិត​១​គី​ឡូ នៅ​ខណ្ឌ​ដូនពេញ​ – CEN