ចោរ ​គាស់រ​បើក​ចម្រឹង​បង្អួច​ផ្ទះ​គ្រូបង្រៀន​ម្នាក់ លួច​យក​គ្រឿងអលង្ការ​អស់ ២​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ – CEN