កងកម្លាំង​ស៊ូដង់​បង្ក្រាប​លើ​ក្រុមអ្នកតវ៉ា បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​ ៦០​នាក់​ស្លាប់ និង​ជាង ៣០០​ នាក់​ រងរបួស​ – CEN