រកគ្មានក្នុងលោក! នាងស៊ូទ្រាំធ្វើកិច្ចការប្រលង Final ទាំងឈឺពោះរហូតឆ្លងទន្លេ ព្រោះ​តែ​ស្តាយ​កម្លាំង​ខំ​ប្រឹង​រៀន​បាត់​បង់​ឥត​ប្រយោជន៍! – CEN