មុននឹង​រំលោភ​ប្រើ​ម្រាមដៃ​លូក​លេង​ប្រដាប់ភេទ ត្រូវ​នាង​ស្រែ​ឲ្យ​គេ​ជួយ​ ហើយ​កម្លាំង​ចុះទៅ​អន្តរាគមន៍​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN