បញ្ជា​ឲ្យ​ស្នងកា​ររាជធានី​-​ខេត្ត តាម​ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ដែល​ដើរ​បោកប្រាក់គេ ដើម្បី​រត់​ការ​ចូល​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ដ្រីនគរបាល​ជាតិ​ – CEN