កម្ពុជា​មាន​ប្លុក​ប្រេងកាត ២៥​កន្លែង ដែល​រំពឹង​ផលិត​បាន​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៩​នេះ សម្តេច​ហេង សំរិន ជំរុញ​សមាជិកសភា ពិនិត្យ​សិក្សា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ប្រេងកាត និង​ផលិតផល​ប្រេងកាត ឱ្យបាន​ល្អិតល្អន់ ស៊ីជម្រៅ​ – CEN